Aoki Hiroyuki Kenbu Tenshin Ryu (SPD 7605)

Kenbu Tenshin Ryu

Japanese & English Only

139 min

Contents

Reiho

Ritsu Rei

Za Rei

Reiho Kaisetstu

Batto

Batto Dai Zanshin Noto

Batto Ichimonji Noto

Batto Ichimonji Dai Zanshin Noto

Tenshin Juso

Kiso Taigi

Dai Kihon Tenshin Goso

Dai Kihon Eiko

Toitsu Kihon Waza

Step Hassoku

Kihon Toho

Tachigiri Soto ho

Kamae Juni ho

Kihon Batto Gata

Tangi Denko Series

Denko Hato Ken

Fukugi Honto Series

Uke Waza Tofu Series

Tofu Hato Ken

Tsukikage series

Tsukikage Hato Ken

Tsukikage Kumitachi

What is Kenbu?

Free style Kumite

Tokushu Batto Gata

Ikkyaku

Fuki

Myo En

Yoko

Rotatsu

Seishin

Hakukan

Kokurei

Juga Hyohen

Kenbu

Price: $65.00

Loading Updating cart...
LoadingUpdating...

Aikido Classes in Marrickville, Inner West Sydney.