Kondo Katsuyuki What is Aiki (SPD 8502)

Kondo Katsuyuki What is Aiki

Released 2009

Japanese & English Only

116 min

Contents

History of Daito Ryu

Interview – The nature of aiki

The difference between Daito Ryu Jujutsu & Daito Ryu Aikijujutsu

Tachiai Ippon Dori

Tachiai Kuruma- Daoshi

Gyaku Ude Dori

Tachiai Koshi Guruma

Tachiai Obiotoshi

Tachiai Karaminage

Tachiai Uraotoshi

Kokyuryoku

Tachiai Kirikaeshi

Tachiai Shihonage

Tachiai Shihonage Ura

Tachiai Ippondori Ura

Hanza-Handachi Hanminage

Hanza-Handachi Uraotoshi

Hanza-Handachi Izori

Hanza-Handachi Kata-Otoshi

Hanza-Handachi Iriminage

Applied Aiki Techniques

Tachidori

Sotogate

Shichinbiki

Interview – Drawing closer to the essence of aiki

54th Daito Ryu Demonstration August 16th 2009

Daito Ryu Aikijujutsu 2009 Seminar

post_image: http://aikido-sydney.com.au/wp-content/uploads/8502.jpg

Price: $65.00

Loading Updating cart...
LoadingUpdating...

Aikido Classes in Marrickville, Inner West Sydney.